Tag Archives: Al Qur’an

Agar Anak cinta Al Qur’an

Begitu banyak kenyataan pahit disekitar kita yang harus kita hadapi. Satu di antaranya adalah apa yang kita saksikan pada kebanyakan generasi Islam sekarang ini, mereka amat jauh dari agamanya. Begitu lazimnya kita dapati anak-anak Islam dengan lancar menyenandungkan lagu-lagu, bahkan nyanyian orang dewasa.

Dalam hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh karena jauh sebelumnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah mengabarkannya. Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pernah bersabda : “Akan ada di kalangan ummatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik.” (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Asy Syaikh Jamil Zainu berkata tentang Hadits ini : “Bahwasannya akan ada suatu kaum di kalangan Muslimin yang mereka meyakini bahwa zina, memakai sutera asli, minum khamar, dan musik itu halal, padahal haram.”
Alangkah indahnya ketika kita menengok genarasi pendahulu kita. Memang tidaklah bisa generasi kita sekarang dibandingkan dengan mereka. Sungguh jauh sekali kita dibanding mereka, tapi seharusnya kita berusaha meneladani mereka sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan hal tersebut.
Wahai ayah dan bunda! Di sisimulah anak-anakmu menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Apa yang engkau berikan maka itulah yang akan mereka terima.

Maka berikanlah perkara-perkara yang baik kepada mereka, ajarkan dan biasakanlah pada mereka sejak dini Kalamullah agar mereka terbiasa melantunkannya dan timbul kecintaan pada hati-hati mereka dengan memahamkan makna-maknanya.

Al Imam Al Hafidh As Suyuthi berkata : “Mengajarkan Al Qur’an pada anak-anak merupakan salah satu dari pokok-pokok Islam agar mereka tumbuh di atas fitrahnya dan agar cahaya hikmah lebih dahulu menancap pada hati-hati mereka sebelum hawa nafsu dan sebelum hati-hati mereka dihitami (dipenuhi) oleh kekotoran maksiat dan kesesatan”

Generasi terbaik ummat ini telah memberikan teladan pada kita dalam masalah ini. Betapa tingginya semangat mereka dalam mengarahkan perbuatan anak-anak mereka agar selaras dengan Kitabullah. Kita bisa dapatkan para shahabat telah mengajarkan Al Qur’an sejak dini pada anak-anak mereka dan semua itu tidak lepas karena ittiba’ mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.
“… akan tetapi jadilah kalian orang-orang rabbani karena apa yang kalian ajarkan dari Al Kitab dan karena yang kalian pelajari darinya.” (Ali Imran : 79)
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari dari Hadits Utsman radhiallahu ‘anhu secara marfu’)
Dan sungguh begitu besar pahala yang akan didapatkan oleh kedua orang tua yang mengajarkan Al Qur’an pada buah hatinya.
Mengajarkan Al Qur’an bukan sekedar membaca lafadh-lafadhnya dan menghapalkannya, namun melalaikan makna-makna yang terkandung di dalamnya.
Bahkan yang seharusnya kita mengajarkannya dengan disertai keterangan yang mencukupi. Permisalan indah hasil didikan generasi Salaf kita akibat terasahnya kecerdasan dan kepekaan mereka terhadap kandungan makna Al Qur’an, nampak pada apa yang ditunjukkan oleh Mush’ab bin Sa’ad bin Abi Waqqash. Dia berkata kepada ayahnya, Sa’ad bin Abi Waqqash : “Wahai ayahku, bagaimana pendapat ayah tentang firman Allah : “Yakni orang-orang yang lalai dalam shalat mereka.” (Al Ma’un : 6)
Mush’ab melanjutkan : “Siapa di antara kita yang tidak lalai dan tidak terlintas dalam benaknya perkara lain selain shalat sedikitpun?”

Maka sang ayah –Sa’ad bin Abi Waqqash–menjawab : “Bukan begitu wahai anakku. Yang dimaksud lalai dalam firman Allah tersebut adalah menyia-nyiakan waktunya.”
Demikian juga kisah Abu Sulaiman Dawud bin Nashr Ath Tha’i. Ketika ia berumur lima tahun ayahnya menyerahkannya pada seorang pengajar adab. Maka pengajar tersebut memulai dengan mengajarkan Al Qur’an. Ketika sampai pada surat Al Insan dan dia telah menghapalnya, suatu hari ibunya melihatnya sedang menghadap dinding memikirkan sesuatu sambil jarinya menunjuk-nunjuk. Maka ibunya berkata : “Bangkitlah wahai Dawud, bermainlah bersama anak-anak yang lain!” Dawud tidak menyahut perintah ibunya hingga ketika sang ibu mendekapnya, Dawud baru bereaksi, ia berkata: “Ada apa denganmu, wahai ibuku?”
Kata ibunya : “Di manakah pikiranmu, wahai anakku?”
“Bersama hamba-hamba Allah,” jawab Dawud.
“Di mana mereka?” Tanya sang ibu.
“Di Surga,” jawab Dawud singkat.
Ibunya bertanya lagi : “Apa yang sedang mereka perbuat?”
Mendengar pertanyaan itu Dawud membacakan surat Al Insan ayat 13 sampai 21 yang mengabarkan kenikmatan Surga : “Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) mentari dan tidak pula dingin yang menyengat. Dan naungan (pohon-pohon Surga itu) dekat di atas mereka dan buah-buahannya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan pada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang bening laksana kaca, (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam Surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah zanjabil. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air Surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila engkau melihat mereka, engkau akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat di sana (Surga) niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka (penghuni Surga) memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih.” (Al Insan : 13-21)

Subhanallah! Di usia mereka yang masih belia akal-akal mereka telah terasah untuk memikirkan ayat-ayat Allah, men-tadabburi-nya. Fitrah yang Allah berikan pada mereka terjaga bahkan terkuatkan dengannya.
Wahai ayah dan bunda, alangkah baiknya bila yang pertama kali diperdengarkan kepada anak-anak kita adalah kalimat-kalimat Allah dan memahamkan mereka sehingga mereka terbiasa mendengar dan mengucapkannya, dengan begitu hatihati mereka menjadi cinta terhadap Al Qur’an dan mereka tumbuh di atasnya.
Membiasakan anak untuk menghapal Al Qur’an sejak dini juga merupakan suatu pendidikan yang baik.
Sebagai penggugah diri kita dari terlenanya kita dengan kondisi masyarakat Islam pada hari ini, adalah apa yang terjadi pada ulama pendahulu kita. Al Imam Syafi’i berkata : “Aku telah menghapal Al Qur’an pada umur 7 tahun dan aku hapal Al Muwaththa’ (karya Imam Malik) pada umur 10 tahun.”
Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana bisa di usia mereka yang masih belia telah dapat menghapal Al Qur’an. Jawaban yang pasti adalah karena keutamaan yang diberikan Allah pada mereka : “Demikianlah keutamaan dari Allah, diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah-lah yang memiliki keutamaan yang besar.” (Al Jumuah : 4)
Juga karena terjaganya mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat dan karena kedua orang tua mereka menyadari betul amanah yang diberikan Allah dan ini nampak dari semangat orang tua mereka dengan menyerahkan mereka kepada para pengajar adab dan para ulama, dan membimbing, serta mengarahkan mereka ketika berada di rumah.
Jika kita memperhatikan ayat-ayat Allah, kita akan dapatkan bahwa surat Makkiyyah umumnya merupakan surat-surat yang pendek dan ini sangatlah baik sebagai permulaan untuk diajarkan pada anak karena sangat mudah dihapal dan kuat pengaruhnya pada diri anak. Kita bisa lihat pada juz 30, sebagai misal surat An Nas. Di dalamnya terkandung makna yang besar tentang tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah.
Abu Ashim berkata : “Aku menyerahkan anakku pada Ibnu Juraij dan ketika itu usia anakku kurang dari tiga tahun. Maka Ibnu Juraij mengajarinya Al Qur’an dan Hadits.” Kemudian Abu Ashim melanjutkan : “Tidak mengapa mengajari anak Al Qur’an dan Hadits pada usia dini.”

Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Al Ashbahani berkata : “Aku telah menghapal Al Qur’an pada umur 5 tahun. Pada usia 4 tahun aku dibawa ke majelisnya Abu Bakar Al Muqri’. Sebagian yang hadir dalam majelis tersebut berkata : ((Jangan kalian mendengar dari anak ini, karena dia terlalu kecil)). Abu Bakar Al Muqri’ berkata : ((Baca surat At Takwir)). Maka akupun membacanya tanpa ada kesalahan. Sebagian yang hadir berkata : ((Baca surat Al Mursalat)).
Maka akupun membacanya tanpa ada kesalahan. Maka Al Muqri’ berkata : ((Kalian dengarkan darinya)).”6
Tentu ada pada hati kita harapan terhadap buah hati kita agar bisa seperti mereka.
Kepada Allah-lah kita sandarkan segala harapan kita. Semoga Allah permudah jalan bagi kita untuk mendidik generasi penerus kita. Amin … . Wallahu A’lam Bishshawwab.
/ diambil dari tulisan: Ummu Zakaria Al Atsariyyah dgn judul “menanamkan kecintaan anak kepada kitabullah” [MUSLIMAH Edisi 39/ 1422 H/ 2001 M] |MAKTABAH AS SUNNAH  http://assunnah.cjb.net

kunjungi juga artikel menarik lain di:

http://marketingbuku2alitishom.wordpress.com/

https://belajarcepatbacaalquranalbayan.wordpress.com

 

Daftar Pustaka :

 1. Kaifa Nurabbi Auladana. Asy Syaikh Jamil Zainu.
 2. Manhajut Tarbiyatun Nabawiyyah lith Thifl. Muhammad Nur Suwaid.
 3. Tarbiyatul Abna’. Asy Syaikh Mushthafa Al ‘Adawi.
 4. Manhaj Tarbiyatun Nabawiyyah lith Thifl halaman 112-113, dinukil dari Al Kifayah fi Ilmir Riwayah oleh Al Khathib Al Baghdadi., halaman 116-117, cetakan Mesir (Red.)

 

Silahkan Download Al Quran mp3 Kualitas tinggi 128 kbps / high quality Audio

Baca juga:

 1. Daftar Qori Timur Tengah Pilihan versi saya, klik di sini.
 2. Update: mp3 Mishary Rasyid Alafasy dengan Terjemah Bahasa Indonesia, Full Complete 30 Juz >>Klik di sini<< untuk mendownload dan mendengarkannya.
 3. Jika Syaikh Mishary Alafasi menelepon Syaikh Sudays, Klik di sini.
 4. Format mp3 khusus untuk menghafal / tahfidzul Qur’an.

 

 

Murottal Al Qur’an MP3 HIGH QUALITY 128 kbps

AbdulAzeez al-Ahmad AbdulBari ath-Thubaity
Ahmad Bin Ali Al Ajmiy Murottal Anak-Anak Ahmad Saud, Hasan Al Awwad & Thoha Al Junaid
AbdulBaset AbdulSamad[Mujawwad] AbdulBaset AbdulSamad [Murattal]
AbdulBaset AbdulSamad[Warsh] Abdullah Ali Jabir
Abdullah Ali Jabir [Studio] Abdullah Awwad al-Juhaynee
Abdullah Basfar Abdullah Khayat
AbdulMuhsin al-Qasim AbdulRazaq bin Abtan al-Dulaimi [Mujawwad]
AbdulWadood Haneef Abdur-Rahman as-Sudays
AbdurRashid Sufi [Khalaf] Abdurrashid Sufi [Soosi]
Abu Bakr al-Shatri Ahmed ibn Ali al-Ajamy
Al-Hussaynee Al-’Azzazzee Anak-anak Ali Abdur-Rahman al-Hudzaify
Aziz Alili Dr. Shawqy Hamed [Murattal]
Fares Abbad Hamad Sinan
Hani ar-Rifai Ibraheem Al-Jibreen
Khaalid al-Qahtaanee Maher al-Muaiqly
Mahmood Khaleel Al-Husaree Abdullah bin Muhammad Al Mathrud
Mishaari Rashid Alafasy Muhammad al-Luhaidan

 

Muh Al Barrak (64 kbps)

Muhammad Ayub
Muhammad Abdul Karim Fahd Al Kandery
Muhammad Jibreel Muhammad Siddeeq al-Minshawi
Muhammad Siddeeq al-Minshawi[Mujawwad] Mustafa al3azzawi
Nabil ar-Rifai Sa’ud al-Shuraym
Saad al-Ghomidi Sadaqat Ali
Sahl Yaaseen Salaah Bukhaatir
Salah al-Budair Saleh al Taleb
Sodais and Shuraim Tawfeeq ibn Saeed as-Sawa’igh

 

Murottal dari Sholat Tarawih di Haromain

Madinah Imaams Madinah Taraweeh 1423 Madinah Taraweeh 1426
Madinah Taraweeh 1427 Madinah Taraweeh 1428 Makkah Taraweeh 1424
Makkah Taraweeh 1425 Makkah Taraweeh 1426 Makkah Taraweeh 1427
Makkah Taraweeh 1428 Makkah Taraweeh 1429

 

Murottal dengan Terjemah

UPDATE

UPDATE dari server Islamhouse.com

 1. Bacaan Al Quranoleh Abdurrazaq Ad-Delemi (dengan memendekkan mad munfashil)
 2. Bacaan Al Quran di masjidil Haram tahun 1431 M.
 3. Qori Ahmad Ahmad Nuaina’ dengan riwayah bacaan dari Hafs ‘an Asim
 4. Abdul Rasheed Sufi
 5. Abdul Razzaq Al-Dulaimi’
 6. Shaikh Ali ibn Abdurrahman Al-Huthaifidengan terjemah Bahasa Uyghur (China)
 7. Mishari Rashed’s Recitation of the Quran dengan terjemah bahasa Spanyol / Spanish
 8. Shaikh Yaser Al-Dawsari
 9. Muhammad Salih Aalim Shah
 10. The Recited Quran at Nabawi Masjid in 1430 A.H.
 11. The Recited Quran at Makki Masjid in 1430 A.H.
 12. Shaikh Saud Al-Shuraim di Masjidil Haram
 13. Shaikh Ali ibn Abdurrahman al-Hudhaifi dengan riwayah Qaaloon: Naafi’
 14. Mishari ibn Raashid dengan terjemah bahasa Inggris/ English
 15. Mahmoud Ali al-Banna
 16. Abdul Basit Mohammed Abdus Samad dengan terjemah bahasa Inggris (English)
 17. Salah Alhashim
 18. Mahmood Khalil Al-Hosari dengan riwayat Ad-Douri’s dari  Abu Amr
 19. Khalid Al-Qahtani
 20. Shaikh Abdullah Basfar dengan terjemah English.
 21. Abdulbaasit Muhammad Abdussamad through Warsh’s narration
 22. Abdullah Khayyat
 23. Maher Bin Hamd Al-Muayqili
 24. Abdul Wadood Maqbool Haneef
 25. Bacaan Al Quran dengan Terjemahan bahasa Mandarin
 26. Ali Abdullah Jaber
 27. Muhammad Siddiq Al-Manshawi
 28. Mahmud Khalil Al-Husari
 29. Abdul Basit Abdus Samad
 30. Hani Al-Rifai
 31. Fares Abbad
 32. Sahl Bin Zain Yaseen
 33. Ahmad Bin Ali Al-Ajmi
 34. Muhammad Sedeeq Al-Menshawe
 35. Mujawad Mushaf oleh AbdulBasit AbdulSamad
 36. Muhammad Ayyub
 37. Mujawad Mushaf oleh AbdulRazaq Bin Abtan Al-Dulaimi
 38. Shaikh AbuBakr As-Shatery
 39. Salah Bu Khater
 40. Abdullah bin Awwad Al-Juhany
 41. Saad Al-Gamdi
 42. Recited Mushaf for Reciter Muhammad AbdulKareem